استفاده از خدمات هتل هما


پیرو قرارداد سازمان نظام پزشکی شیراز با هتل پنج ستاره هما شیراز، همکاران محترم جامعه پزشکی شیراز می توانند با ارائه کارت نظام پزشکی از امکانات این هتل شامل رستوران ها و کافی شاپ، مجموعه های ورزشی، اقامت و غیره به شرح ذیل استفاده نمایند.