پیام تبریک ریاست سازمان به مناسبت" 27 اردیبهشت ماه" روز روابط عمومی


 امروزه با گسترش ارتباطات و پیشرفت های جدید، جایگاه ویژه و نقش مهم روابط عمومی ها در اعتلای سازمان ها و استحکام بخشیدن به روند خدمت رسانی به جوامع هدف دو چندان شده است به گونه ای که اغلب موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.
 
27 اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد
 
"دکتر حمیرا وفایی"
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی شیراز 
رئیس شورای هماهنگی
سازمان نظام پزشکی استان فارس
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور