روز معلم گرامی باد


روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند  . . .
 
روز معلم و روز استاد بر تمام اساتید ایران عزیز تبریک و تهنیت باد.