اعزام پزشکان عمومی و متخصص به مناطق سیل زده


داوطلبان میتوانند جهت اعلام آمادگی، اسم و شماره تلفن خود را از طریق شماره تلفن های ذیل به سازمان نظام پزشکی شیراز اعلام نمایند.
۳۶۳۱۱۱۲۳-۲۴
۳۶۳۰۰۴۹۵