دست یاری جامعه پزشکی به سوی مردم حادثه دیده از سیل


  جامعه پزشکی کشور و بخصوص استان فارس همواره ثابت کرده است که به هنگام بروز حوادث و مشکلات، در خط مقدم اهدا کمک و یاری رسانی به آسیب دیدگان است، این بار نیز پس از کمک رسانی در حوادث دلخراش زلزله کرمانشاه، سیل شیراز و استان گلستان، در شرایط کنونی نیاز مبرم به ادامه همراهی و همدلی جامعه فرهیخته پزشکی در اهدای کمک به مردم شریف ایران بخصوص استان های لرستان ، خوزستان ، فارس و گلستان می باشد.

لذا ضمن سپاس و قدردانی از حضور فعال و کمک های نوع دوستانه جامعه پزشکی در حوادث اخیر، امیدواریم این بار نیز شاهد حمایت ها و کمک های همکاران جامعه پزشکی به مردم مناطق آسیب دیده از سیل در سطح  کشور باشیم.
 
"دکتر حمیرا وفایی"
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی شیراز 
رئیس شورای هماهنگی
سازمان نظام پزشکی استان فارس
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور