مراسم یادبود زنده یاد دکترعبدالرضا رحمانیان در شیراز