​تصویب راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی


راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته ی سازمان نظام پزشکی به تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی رسید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کتابچه مربوط به این راهنما چاپ شده و جامعه شریف پزشکی جهت استفاده و دانلود آن می توانند بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

 

کتابچه اخلاق سازمان نظام پزشکی