گالری های 'فروردین'

تجلیل از اعضای دندانپزشک هیئت مدیره به مناسبت روز دندانپزشک
کنگره دکتر امیرحکیمی