گالری های 'بهمن'

همایش سرطان قابل پیشگیری و درمان با خود مراقبتی و امید
جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی
جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی شیراز با استاندار فارس