گالری های 'آذر'

کمیته حقوقی
سمینار آموزشی شناخت بیماری های مقاربتی
جلسه با مسئولین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
کارگاه آموزشی روش های مانیتورینگ قلب جنین
نشست اقتصاد و گردشگری
شورای هماهنگی استان فارس با حضور معاون برنامه ریزی نظام پزشکی کل
مراسم نکوداشت استاد سید مصطفی جزایری  
جلسه صمیمانه ریاست محترم سازمان با کارکنان نظام پزشکی شیراز