داروخانه ها

ردیف نام داروخانه نشانی تلفن
۱ آزادی شیراز خ زرهی درمانگاه محمد رسول الله
۲ غفاری شیراز بلوار سیبویه سه راه شیشه گری پلاک ۱/۱۹۲۷ ۷۲۹۰۵۰۷ و ۷۲۹۱۶۳۷
۳ آسیا شیراز قصردشت بین چهارراه سینماسعدی و سه راه برق ۲۳۳۷۸۰۳
۴ آلمانی شیراز خیابان توحید پلاک ۵۵و۵۴و۵۲ از اصلی ۱۵۵۵ ۲۳۳۵۱۰۴
۵ دکتر زارعی شیراز خ سرباز ۲۲۲۳۴۹۸
۶ مقیمی شیراز بلوار سیبویه-میدان شاهزاده قاسم-پلاک ۷۹۷۲ ۷۳۸۸۶۹۸
۷ اسیری شیراز بلوار هجرت پلاک ۵۹/۵۸۹ ۹۱۳۷۱۴۴۳۱۱ و ۲۲۸۹۲۲۴
۸ ارشدی شیراز انتهای خ زند پلاک ۱/۵۱۵ و ۲/۵۱۵ ۲۲۲۳۸۰۵
۹ امیر شیراز بلوار رحمت سر بنی هاشمی پلاک فرعی ۳۶ از اصلی ۲۰۸۶ ۷۲۸۱۶۵۱
۱۰ امید شیراز شهرک گلستان بلوار علامه امینی جنب دبیرستان فاخته
۱۱ امین علی شیراز میدان دانشجو پلاکهای ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ فرعی از ۵۳۶ اص ۲۲۹۶۴۵۷
۱۲ اسکویی شیراز شهرک گلستان فاز اول پلاک اصلی ۹۱۹۵/۱۲ ۶۲۰۵۳۶۸
۱۳ بابک شیراز خ شوریده شیرازی پلاک ۵۸ و ۵۹ از ۷۰۹۸ ۲۳۵۰۴۹۲
۱۴ بوستان شیراز خ بوستان از پلاک اصلی ۹۲۸ ۷۳۰۰۹۵۰
۱۵ باغبان شیراز خ زند پلاک ۴۴ و ۴۵/۷۱۰۹
۱۶ ابن سینا شیراز میانرود پلاک ثبتی ۱۲۵۸/۱۷۹۳ ۸۴۰۳۹۹۹
۱۷ ممتحن شیراز ابتدای بلوار رحمت پلاک ۲۰۰۱/۲۶۵۳ ۸۲۴۵۳۵۳
۱۸ طباطبایی(استور) شیراز ابتدای بلوار ابوذر غفاری (شیخ علی چوپان) ۷۲۸۲۱۵۱
۱۹ پاسارگاد شیراز چهار راه حافظیه پلاک ۷ و ۸ فرعی از ۶۰۴ اصلی ۲۲۲۱۷۸۳
۲۰ پاسکال شیراز خ اردیبهشت ساختمان ماه ۲۳۰۴۳۴۲
۲۱ پنجم شهریور شیراز فضل آباد پلاک ۱۴۹۴/۲۰۶۷ ۷۲۶۹۳۱۳
۲۲ پاکشیر شیراز انتهای خ معالی آباد ۶۲۴۹۴۰۵
۲۳ توحید شیراز خ ۷ تیر پلاک ۴۳ فرعی از ۷۹۴ ۲۳۳۴۴۴۵
۲۴ توکل شیراز دروازه اصفهان پلاک ۳۸ فرعی از اصلی ۶۸۲۳ ۲۲۲۳۳۴۰ و ۰۹۱۱۷۱۲۳۱۲۵
۲۵ تخت طاووس شیراز خ حر پلاک ۴۷ فرعی از ۵۷۸ اصلی ۲۲۸۸۱۴۱
۲۶ سالاری شیراز ابتدای بلوار مدرس پلاک ۱۱/۲۰۲۹ ۷۲۷۶۹۹۹
۲۷ جلالی شیراز خ کشن خ انقلاب کنار منبع آب ۸۲۲۴۳۰۱
۲۸ جعفری شیراز شهرک سعدی خ ۲۰ متری حسینی کنار کارگاه قائم از پلاک اصلی ۹۲۶ ۷۲۶۹۷۸۵
۲۹ دکتر پیرویان شیراز بلوار ابوذر غفاری شیخ علی چوپان بعد از پل هوایی روبروی اداره برق ۷۵۱۲۴۷۷
۳۰ جولایی شیراز خ فرصت شیرازی پلاک مشاع ۲۰۷۱ ۷۲۰۵۴۲۹
۳۱ تخت جمشید شیراز خ فلسطین ۲۳۳۹۸۶۴
۳۲ هلال احمر شیراز خ زند شمالی کنار اداره هلال احمر ۲۳۵۲۷۱۸
۳۳ حمیدی شیراز خ زینبیه پلاک ۱/۱۸۸۴ اصلی ۲۲۲۱۹۹۸
۳۴ حافظ شیراز خ سعدی پلاک ۲۱۷۲ و ۲۲۲۲۹۲۳
۳۵ خیام شیراز چهارراه ۱۵ خرداد ۲۳۳۴۶۹۲
۳۶ دارگن شیراز میدان ولیعصر پلاک ۲۰۴۳ ۲۲۴۹۱۲۶
۳۷ رازی شیراز خ انقلاب پلاک ۷۳ فرعی از اصلی ۱۲ ۲۳۳۶۵۶۶
۳۸ رضاییان شیراز پل حسین آباد پلاک ۱ فرعی از اصلی ۱۵ ۶۲۴۱۱۲۳
۳۹ روزبهان شیراز خ لطفعلی خان زند پلاکهای ۱ و۲ و ۳ فرعی از۸۸۳۵ اصلی ۲۲۲۲۷۱۲
۴۰ زمانپور شیراز خ شهید دوران پلاک ۳۶۷/۲۰۹۷ ۷۲۰۶۷۳۷
۴۱ سپندی شیراز بلوار امیر کبیر ۸۲۰۲۶۶۹
۴۲ سهند شیراز بلوار عدالت پلاک فرعی ۱۲۶۷ از اصلی ۸۲۴۵۳۷۰
۴۳ دکتر ثابت شیراز خ زند روبروی انشکده مهندسی جنب ساختمان یاس ۲۳۵۷۹۹۰
۴۴ سوئیس شیراز دروازه اصفهان ۲۲۲۵۵۰۳
۴۵ رمزی شیراز خ شهید دوران درمانگاه نشاط پلاک ۷۷/۲۰۷۹ ۷۲۰۱۰۷۸
۴۶ شفا شیراز ارتش سوم پلاک ۱۳۸ و ۴۱۲ فرعی از ۱۶۵۳ اصلی ۸۲۰۷۲۵۷
۴۷ شهر شیراز خ قصردشت رحمت آباد پلاک ۱۳۲ فرعی از ۱۳۷ ۶۲۶۴۸۵۹v,6268859
48 شاهد شیراز چهار راه مشیر پلاک ۳ فرعی از اصلی ۵۹۸ ۲۳۰۶۰۶۳
۴۹ دراگ استور شیراز خ زند پلاک ۶۲ و ۶۳ فرعی از ۵۹۸ ۲۳۳۵۲۷۲
۵۰ ظهراب بیگ شیراز پانصد دستگاه ارتش سوم پلاک ۳۴/۲۱۳۹ ۸۲۴۶۲۰۹
۵۱ عفیف آباد شیراز خ عفیف آباد پلاکهای ۳۸۳ و ۳۸۴ فرعی از اصلی ۱۳۶ ۶۲۶۲۹۰۱
۵۲ عضدی شیراز بلوار ابونصر پلاک ۵ فرعی از ۹۵۰ اصلی ۷۲۷۴۷۰۱
۵۳ غفاری شیراز خ قاآنی نو پلاک فرعی ۱۵۳ و ۱۵۴ و ۱۵۵ از اصلی ۱۷۷۱ ۸۲۰۳۲۹۴
۵۴ فارابی شیراز میدان غدیر ۲۲۲۶۹۹۷
۵۵ حیدرپناه شیراز خ بریجستون روبروی مخابرات راه دور از پلاک اصلی ۲۰۷۱ ۷۲۰۰۰۳۳
۵۶ فخفوری شیراز بلوار دلاوران بسیج ۷۲۷۶۱۵۶
۵۷ اشرف شیراز انتهای شیشه گری تل پروس پلاک ۳۴۵۰ از اصلی ۲۰۶۶ ۷۲۸۷۳۱۱
۵۸ قصردشت شیراز –فلکه قصردشت خ کامیاب پلاک شماره ۶۲۰-۶۲۳ پلام فرعی ۶۲۰ ۶۲۶۵۸۷۳
۵۹ منفرد شیرازبلوار امیرکبیر شهرک والفجر پلاک ۱۲۱۴۹فرعی از ۱۶۵۲ واقع در بخش چهار ۸۲۲۳۱۲۵
۶۰ کیوان شیراز خ انقلاب پلاک ۷۵ و ۷۶ فرعی از اصلی ۱۷۵۵ –نبش خیابان شمس ۸۲۰۷۱۲۵
۶۱ کریستال شیراز خ ملاصدرا روبروی اردیبهشت پلاک ۶/۷۰۷۱ ۶۲۷۲۰۰۰۱
۶۲ کورش شیراز خ قصردشت آسیاب قوامی ۶۲۸۶۷۳۱
۶۳ گلستان شیراز خ گلستان نبش ۲۰ متری امام سجاد پلاک ۹۴/۸۱۷ ۲۲۸۸۲۸۲
۶۴ محمدی شیراز بلوار مدرس پلاک ۵۱۶۳/۲۰۷۰ ۷۲۰۶۶۹۹
۶۵ مدیکال شیراز خ انقلاب ۲۳۵۲۳۲۳
۶۶ محمودی شیراز خ قدمگاه پلاک ۲۷/۱۶۷۳ ۸۲۰۰۸۷۰
۶۷ کبیری شیراز بلوار نصر اول ریاستی دوم ۸۲۰۰۸۷۰
۶۸ مهروز( همایون ) شیراز شهرک شهید باهنر شاه قلی بیگی پلاک ۴۲/۳۱۶ ۸۲۴۶۵۶۵
۶۹ میراحمدی شیراز ۳۵ متری کوی آزادگان پلاک ۲۸۷۴/۲۰۵۲ ۷۲۶۱۵۱۳
۷۰ چینه کش شیراز خ باهنر جنوبی شهرک اخلاق
۷۱ گلستان شیراز بلوار چمران نرسیده به پل زیرگذر پلاک ۲۰۸۳ ۶۲۸۱۸۰۰
۷۲ مسعودی شیراز بلوار صاحبدیوانی کوی استاد مطهری پلاک ۲۰۸۳ ۷۲۷۹۷۲۰
۷۳ باباپور شیراز خ آستانه پلاک ۶۰۵۱ – ۴۲۷۲ ۷۲۹۶۴۸۲
۷۴ محمدآبادی شیراز خ بعثت پلاک ۲۶۵ / ۱۳۹۸ -نبش خیابان سنقری ۶۲۸۷۴۶۴
۷۵ نژند شیراز خ ایمان پلاک ۳۰۶۹ فرعی از ۱۶۴ ۶۲۶۶۷۸۲
۷۶ نادری شیراز خ درکی شماره ۱۴ و ۱۵ از پلاک ۷۰۹/۱۶۵۶ ۸۲۱۸۱۸۵
۷۷ صمدی شیراز خ انقلاب چهارراه اصلاح نژاد پلاک ۵۳/۱۷۸۳ ۸۲۱۸۲۷۵
۷۸ ولیعصر شیراز خ شوریده شیرازی (سی متری) پلاک ۲۸۲۸ و ۸۱/۱۴۰۸ ۲۳۳۱۲۶۱
۷۹ زکی پور شیراز بلوار استقلال پلاک ۲۷ فرعی از اصلی ۱۶۶۹ ۸۳۰۲۵۱۴
۸۰ حسام شیراز خ ساحلی غربی جنب جهاد دانشگاهی ۲۲۹۸۹۰۶ و ۰۹۱۱۷۱۷۰۵۷۲
۸۰ حسام شیراز خ ساحلی غربی جنب جهاد دانشگاهی ۲۲۹۸۹۰۶ و ۰۹۱۱۷۱۷۰۵۷۲
۸۱ دهقان شیراز بلوار چمران مجتمع MRI 6273400
82 زارع شیراز بلوار زند پلاک ۱۵۹/۷۱۰۷ ۲۳۰۴۲۵۹
۸۳ ایزدپناه شیراز خ زند کوچه ۵۰ پلاک ۴۰/۷۰۶۱ ۲۳۰۴۸۴۰
۸۴ اجتهادی شیراز میدان آزادی پلاک ۱۴۸/۵۶۶ ۲۳۵۳۳۰۳ و ۲۲۹۳۳۰۳
۸۵ آریان شیراز گلدشت معالی آباد بوستان امام رضا پلاک ۲۶/۲۵۴۱ ۰۹۱۷۷۱۲۰۷۵۵ , ۶۲۵۵۹۶۵
۸۶ نجیبی شیراز بلوار امیرکبیر پلاک ۹۴۷/۱۶۵۲ ۸۲۳۳۷۴۷
۸۷ نیک اقبال شیراز خ زند کنار بیمارستان شهید فقیهی پلاک ۵/۷۰۶۱۰ ۲۳۳۶۹۷۷
۸۸ سجادی شیراز بلوار پاسداران پلاک ثبتی ۱۲۳۸ فرعی از ۱۶۵۲ ۸۲۳۲۴۲۳
۸۹ نورانی شیراز تاچارا جنب بوستان علوی درمانگاه سپهر
۹۰ پویان شیراز بلوار ابوذر غفاری پلاک ۲۰۸۲/۲۰۲۵
۹۱ فریار شیراز خ جانبازان (پودنک) پلاک ۱۶۰/۲۰۶۹ ۷۲۰۶۱۵۲
۹۲ زبرجد شیراز خ شهید نواب صفوی پلاک ۴/۲۰۸۶ ۰۹۱۱۷۱۲۸۸۱۲
۹۳ گل آقایی شیراز خ قاآنی جنوبی پلاک ۸۲ فرعی از ۱۷۶۸ اصلی ۷۲۸۸۴۸۸
۹۴ شعبانی شیراز شهرک پرواز خ شهید کلانتری پلاک ۳۷۵۳/۲۰۵۲ ۷۲۵۰۶۰۶
۹۵ بهشاد شیراز خ سید جمال الدین اسدآبادی پلاک ۹/۷۱۲۰ -خ اردیبهشت ۲۳۰۸۳۹۶
۹۶ سعیدواقفی شیراز بلوار رحمت نبش ۱۰ متری اول قبله پلاک ۱۶۵۹/۱۶۵۳ ۸۲۴۴۵۵۵
۹۷ رستمی شیراز خ زند مجتمع پزشکی شیراز ۲۳۵۶۰۷۹ و ۰۹۱۱۷۱۱۳۱۳۵
۹۸ نیک نهاد شیراز بلوار هفت تنان ۲۲۸۹۲۵۷
۹۹ کامران زاده شیراز خ شهید دوران انتهای خ سهل آباد ۷۲۰۶۹۲۳
۱۰۰ خسروی شیراز بلوار صنایع روبروی پارک علوی پلاک ۲۰۷۹/۱۴ ۶۲۴۴۶۲۸
۱۰۱ جواهری شیراز خ زند ساختمان نگین ۲۳۰۱۳۸۴
۱۰۲ زنگویی شیراز خ تحویلی پلاک ۱۲۴/۰۱۷۸۹ ۲۳۳۸۱۴۷
۱۰۳ پاک نیت شیراز شهرک مهدیه خ شهید حیدری پلاک ۲۱۴۴ ۷۵۲۱۱۵۶
۱۰۴ مموزاده شیراز خ احمدآباد پشم شیشه پلاک ۱۶۹۸۶ و. ۱۶۹۸۵ از اصلی ۱۶۵۲ ۸۲۳۳۲۲۵
۱۰۵ شمسازاد شیراز خ انقلاب-ابتدای خیابان معدل ۲۳۵۵۰۰۹
۱۰۷ پوریزدان پرست شیراز خ باغشاه روبروی مسجد امام حسین
۱۰۸ دهقانی شیراز اول بلوار عدالت پلالک ۵۲۰/۱۷۴۹ ۸۲۰۲۲۶۲
۱۰۹ جمالی فرد شیراز بلوار رحمت ۷۲۹۱۰۰۷
۱۱۰ کاشف شیراز ۲۰ متری سینماسعدی نرسیده به چهارراه سینما سعدی پلاک ۹۴۰۹۴ ۲۳۰۵۲۲۴
۱۱۱ کشاورزی شیراز بلوار رحمت کنار دانشکده فنی شهید باهنر درمانگاه امام رضا پلاک ۱/۱۸۶۶ ۷۲۹۳۰۵۵
۱۱۲ شریفی شیراز اول بلوار صنایع جنب بانک صادرات ۷۲۹۳۰۵۵
۱۱۳ سیافان شیراز معالی آباد کنار بانک مسکن پلاک ۷۰۵ و ۱۳۳۴/۱۵۱ ۶۲۵۵۶۰۰ و ۰۹۱۳۷۱۳۶۶۴۱
۱۱۴ روستا شیراز خ ملاصدرا مقابل خ خلیلی پلاک ۲۱۵/۷۰۸۹ ۲۳۵۰۵۰۵
۱۱۵ نصرالهی شیراز خ کوی زهرا روبروی کلانتری ۲۱ ۷۲۵۳۸۸۲
۱۱۶ اکبری شیراز اکبرآباد خ امام خمینی پلاک ۱۱۰۲ ۲۳۳۶۷۷۶
۱۱۷ جمشیدزاده شیراز بلوار پاسارگاد فلکه پاسارگاددرمانگاه اقبال ۲۳۵۶۸۴۱
۱۱۸ جلوداری شیراز دروازه کازرون ۷۲۸۲۰۶۷
۱۱۹ رضایی شیراز خ صورتگر چهارراه دوم هدایت روبروی مطب دکتر دژبخش ۷۳۰۸۰۲۱ و ۰۹۱۱۷۱۱۴۶۵۲
۱۲۰ امینی فرد شیراز بلوار سرداران درمانگاه فارابی ۷۳۰۲۷۷۷
۱۲۱ امامی شیراز خ زند ساختمان صدف جنب بانک رفاه کارگران پلاک ثبتی ۲۷۱/۷۰۹۳ ۲۳۰۰۹۳۷
۱۲۲ صفری شیراز بلوار نصر درمانگاه مهر ۷۳۱۹۳۵۶ و۰۹۱۳۷۱۴۳۸۶۰
۱۲۳ نصیری شیراز خ رحمت(کمربندی) نرسیده به میدان کوزه گری ۷۲۸۵۶۰۵ و ۹۱۱۷۱۴۰۸۹۲
۱۲۴ خواب نادیده شیراز بلوار مدرس انتهای خ فضل آباد ۷۲۶۴۶۰۱
۱۲۵ یگانه شیراز میدان ستارخان کوی دنا کنار مسجد آذربایجانیها ۶۲۸۰۴۸۷
۱۲۶ مسعودی شیراز شهرک گلستان پلاک ۱۰۲۳۱/۱۰۲۳۲ ۶۲۰۸۵۵۵
۱۲۷ آریا شیراز خ خیام پلاک ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ فرعی از اصلی ۲۳۳۶۷۷۶
۱۲۸ بهروزیان شیراز
۱۳۰ صادقی شیراز ۲۰ متری امام خمینی-روبروی پارک ایرانی – خ نبی اکرم ۶۲۴۳۴۵۰
۱۳۱ رزمجو شیراز میدان دانشجو پلاک ۱۰۰/۵۳۶ ۲۲۹۶۵۸۴
۱۳۲ دهقان زاده شیراز خ اردیبهشت کنار بستنی نارنج و ترنج پلاک ۷۶/۷۱۱۶ ۲۳۳۶۶۰۱
۱۳۳ منتصری شیراز ۲۰ متری امام خمینی ۸۲۵۲۲۳۲
۱۳۴ دهدشتی شیراز بلوار رحمت خ بنی هاشمی ۷۲۹۷۱۷۹
۱۳۵ آزادی شیرازابتدای خ فضیلت جنب ساختمان داروپزشکان ۰۹۱۳۷۱۵۰۳۶۶
۱۳۶ آیرملوزاده شیراز بلوار ابوذر غفاری (شیخ علی چوپان) کوچه فشار قوی ۷۲۷۸۸۲۷
۱۳۷ ولیعصر شیراز سه راه برق درمانگاه خیریه ولیعصر ۲۳۳۷۲۵۰
۱۳۸ بقیه الله شیراز دروازه کازرون-نبش خیابان کارگر
۱۳۹ ویژه شیراز خ لطفعلی خان زند ۲۳۵۲۵۴۵
۱۴۰ حاجب شیراز فرهنگ شهر درمانگاه دی
۱۴۱ مهر شیراز خ ستارخان جنب سوپر سروش
۱۴۲ حوران شیراز-خ قصردشت –نرسیده به گودگری-جنب صنایع چوبی کوکونال
۱۴۳ زیارت زاده شیراز خیابان بیست متری سعدی درمانگاه المهدی ۰۹۱۷۳۱۳۶۷۹۹
۱۴۴ عسکری شیراز معالی آباد درمانگاه آریا
۱۴۵ رضوی شیراز ارتش سوم خ قائم سه راه مدرسه درمانگاه علی ابن ابیطالب
۱۴۶ حسن پور شیراز شهرک گلستان فلکه اول ۰۹۱۷۱۸۲۱۲۶۷ و ۶۲۱۸۱۸۲
۱۴۷ قهرمانی شیراز کوشک میدان مجتمع پزشکی پارسا
۱۴۸ دهقانیان شیراز خ فرصت شیرازی درمانگاه خیریه رضوی
۱۴۹ نیک اقبال شیراز-بلوار مدرس- درمانگاه اباعبدالله الحسین ۰۹۱۷۱۸۱۱۳۶۳ و ۷۲۷۸۰۹۰
۱۵۰ اکرمی شیراز-خ زند
۱۵۱ معتمدی شیراز معالی آباد روبروی ساختمان الوند ۰۹۱۷۳۱۵۶۴۹۹
۱۵۲ جنگجو شیراز بلوار دهقان خ باهنر شمالی
۱۵۳ فقیهی نژاد شیراز خ آزادی جنب خ ارم کنار فرشفروشی ترکمان
۱۵۴ بارانی شیراز شهرک گلستان
۱۵۵ دکتر زهری شیراز ابیوردی درمانگاه خیریه سهامی
۱۵۶ دکتر دهقان شیراز خ زند شرقی جنب زیر گذر محل سابق داروخانه البرز
۱۵۷ غدیر ریاستی اول کد پستی ۷۱۴۷۶- ۹۴۴۱۵
۱۵۸ دکتر قمرزاده خ فتح المبین ۸۲۵۷۶۲۵ و ۸۲۵۷۶۲۶ و ۰۹۱۷۳۳۲۱۱۶۸
۱۵۹ ایران شیراز پل حر درمانگاه فرهنگیان
۱۶۰ دکتر روزبان شیراز بلوار فرصت شیرازی آپارتمان فرهنگیان
۱۶۱ مسجدالرسول شیراز –فلکه قصردشت درمانگاه مسجدالرسول
۱۶۲ اعتماد کساییان شیراز خ لطفعلیخان زند
۱۶۳ اردیبهشت خ اردیبهشت حد فاصل باغشاه و ۲۰ متری
۱۶۴ خورسند خ احمدی درمانگاه بیت العباس
۱۶۵ آپادانا خ قصردشت-نرسیده به چهارراه زرگری
۱۶۶ حامد بلوار فرصت شیرازی-خ رضوی-درمانگاه خیریه رضوی
۱۶۷ ابطحیان ۲۰ متری سینما سعدی نبش معدل
۱۶۸ مهرابی همت شمالی نریده به فلکه قصردشت
۱۶۹ تذروی خ لطفعلیخان زند گود عربان
۱۷۰ احمدی شهرک والفجر-میدان والفجر جنوبی-درمانگاه امام حسن(ع)
۱۷۱ سامان شهرک بزین
۱۷۲ پارسیان بلوار فضیلت
۱۷۳ بهمن خ بنی هاشمی
۱۷۴ بنیادی خ ملاصدرا مجتمع پزشکی ملاصدرا
۱۷۵ دکتر یوسفی ۷۳۲۷۲۱۵ شیراز بلوار گلستان نبش کوچه ذخیره
۱۷۶ فیروزبختان شیراز میدان معلم نبش ایمان جنوبی
۱۷۷ زکریا شیراز بلوار صنایع-نرسیده به زیرگذر-داروخانه زکریا(امیری)
۱۷۸ رحمانی بلوار عدالت
۱۷۹ یوسفی بلوار گلستان
۱۸۰ سینا شیراز-بلوار امیر کبیر کوچه یقطین درمانگاه امیر المومنین(ع)
۱۸۱ کیمیا کشن
۱۸۲ فرهودی خیابان لطفعلی خان زند-بعد از چهارراه خیرات

نوشته شده توسط نظام پزشکی در تاريخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ دسته : دسته‌بندی نشده | 0 ديدگاه