حضور بازرسان در سازمان نظام پزشکی شیراز

در راستای انجام وظایف قانونی بازرسان و نیز لزوم انجام این امر در تقویت مدیریت کارآمد در سازمان نظام پزشکی تعداد سه نفر از بازرسان سازمان علاوه بر بررسی بخش و واحد های مختلف نظام پزشکی شیراز از دفاتر مالی سازمان و شرح درآمد ها و هزینه ها، اسناد و گزارش های حسابرسی به صورت تخخصی بازدید و بازرسی نمودند.

1 7 IMG_9932 IMG_9923 IMG_9928 IMG_9917 IMG_9887 IMG_9878 IMG_9867

نوشته شده توسط مهرداد قاسمی پناه در تاريخ ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ دسته : اخبار | 0 ديدگاه