اطلاعیه در خصوص مالیات

با توجه به توافق سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه قطعی شدن مالیات سال ۱۳۹۶ به شماره ۴/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۷/۰۳/۰۸ شرایط استفاده از تسهیلات بشرح زیر می باشد :
۱- مشاغل در گروه سه باشند .
۲-درآمد خالص یا فروش سال ۱۳۹۶ کمتر از ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد .
۳- افزایش مالیات به میزان ۵% نسبت به مالیات قطعی سال ۹۵ صورت خواهد گرفت
۴- پرداخت در چهار قسط مساوی صورت می گیرد .
۵- چنانچه در سال ۹۵ معاف از مالیات بوده است مراتب دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات انجام دهد .
۶- چنانچه کمتر از یکسال در سال ۹۵ فعالیت داشته است با احتساب یکساله محاسبه و در صورت احراز شرایط فوق توافق صورت گیرد .
۷- چنانچه از معافیت های مواد ۱۳۷-۱۶۵ و ۱۷۲ استفاده نموده است ، بدون احتساب معافیت درآمد ۹۵ محاسبه و مبنای ۹۶ صورت گیرد .
همچنین مشاور مالیاتی سازمان نظام پزشکی شیراز همه روزه جهت پاسخگویی در سازمان حضور دارند.

نوشته شده توسط مهرداد قاسمی پناه در تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ دسته : اخبار | 0 ديدگاه