• جلسات فصلی انجمنها با حضور نمایندگان مجلس،روسای سازمانهای بیمه ای و اعضا هیات مدیره شنبه ۹۵/۷/۱۷
  • جشن بزرگداشت روز پزشک-سال۹۵
  • جلسه تقدیر از واحد انتظامی آخر سال ۹۴
  • IMG_5642
    جلسه هم اندیشی هیات رئیسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با اعضاء هیات مدیره سازمان ، روسای هیات های انتظامی سازمان ، روسای سازمان نظام پزشکی شهرستان ها ، روسای انجمن ها
  • جشن روز پزشک -سال۹۴